Projektovanje

Projektujemo samostalno  ili u saradnji sa drugim preduzećima pod nadležnošću naših ovlašćenih arhitekata, građevinskih, elektrotehničkih i mašinskih inženjera. Kod nas dobijate usluge projektovanja stambenih, poslovnih, industrijskih i drugih građevinskih objekata. Usluge projektovanja  upotpunjujemo kako vizuelizacijom eksterijera tako i trodimenzionalnim prikazom enterijera projektovanih prostora i objekta.

Možemo vam pomoći izradom:

Idejnog rešenja

Idejnog projekta

Projekta za građevinsku dozvolu

Izvođačkog projekta

Projekta izvedenog stanja objekata

Elaborata energetske efikasnosti

Tehnička kontrola projekata

Projekta enterijera

Projekta eksterijera

Projekta za ozakonjenje – Izveštaj o zatečenom stanju

Projekata bašte

Projekata reklame

Svi projekti se u potpunosti izrađuju po važećim propisima i zakonima Republike Srbije i svi su pokriveni validnom licencom.

 

TOP